Pages - Menu

Kamis, 14 Januari 2016

Kehidupan AkhiratBagian dari aqidah Islam yang wajib diyakini oleh setiap muslim adalah keyakinan tentang adanya kehidupan akhirat. Keyakinan ini termasuk rangkaian dari iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dimana setelah manusia mati dan meninggalkan kehidupan dunia maka ia akan masuk ke dalam kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhrirat.
Berikut penjelasan al qur’an tentang kehidupan akhirat:
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)
Artinya: dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.(QS. Al Baqarah: 4)
Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Muhammad s.a.w. ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat, Zabur, Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada para Rasul. Allah menurunkan Kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a.s., lalu Jibril menyampaikannya kepada Rasul. Jadi keyakinan tentang eksistensi hari akhirat juga diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab diatas.