Pages - Menu

Jumat, 09 Agustus 2013

Silabus Program Belajar Tauhid Jarak Jauh at-Tarbiyah

Berikut ini adalah gambaran silabus pelajaran tauhid yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar tauhid jarak jauh Program at-Tarbiyah.

Semester I: 23 Materi
Materi Pengantar
 1. Empat Kewajiban Setiap Insan [sumber: Tsalatsat al-Ushul]
 2. Tiga Ciri Kebahagiaan [sumber: al-Qawa'id al-Arba']
 3. Urgensi Ilmu Sebelum Beramal [sumber: Tsalatsat al-Ushul]
 4. Hakikat Millah Ibrahim [sumber: al-Qawa'id al-Arba']
 5. Hakikat dan Kedudukan Tauhid [sumber: Kitab at-Tauhid]
Dasar-Dasar Ilmu Tauhid Bagian 1
 1. Makna Kalimat Syahadat [sumber: Tsalatsat al-Ushul]
 2. Kaitan Ibadah Dengan Tauhid [sumber: al-Qawa'id al-Arba']
 3. Larangan Beribadah Kepada Selain Allah [sumber: Tsalatsat al-Ushul]
 4. Hakikat dan Bahaya Syirik [sumber: Kitab at-Tauhid]
 5. Tauhid Rububiyah dan Pengakuan Kaum Musyrikin Terhadapnya [sumber: al-Qawa'id al-Arba']
 6. Konsekuensi Rububiyah Allah [sumber: Tsalatsat al-Ushul]
 7. Kaitan Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah [sumber: Tsalatsat al-Ushul]
 8. Keutamaan Tauhid dan Penghapusan Dosa [sumber: Kitab at-Tauhid]
 9. Merealisasikan Tauhid [sumber: Kitab at-Tauhid]